Kernwaarden

 Zelfoogstboerderij Onzen Hof  wil een antwoord bieden op een maatschappij waarin mensen sterk aangezet worden om steeds meer te consumeren en zich steeds minder verbonden voelen met de producten die men consumeert.

We geloven in een vernieuwend, kleinschalig, lokaal landbouwmodel met maximale betrokkenheid van de deelnemers, met respect voor bodem, mens en natuur:

- de bodem is de start van alles; zonder gezonde bodem geen vitale gewassen. We zullen deze dus minimaal verstoren en zoveel mogelijk de natuurlijke processen imiteren, bvb door te mulchen.

- de mens is enerzijds de boer, die via het abonnementsprincipe zeker is van zijn inkomen en in tegenstelling tot de traditionele landbouw de risico's eigen aan de landbouw (bvb het klimaat) niet alleen moet dragen. De mens is ook de oogstaandeelhouder die dankzij dit systeem toegang krijgt tot gezonde groenten, en verbinding vindt met wat hij eet. Hij leert te eten volgens wat de seizoenen te bieden hebben en vindt rust op het veld.

- de natuur is een bondgenoot van de landbouw; we werken samen met de natuur en niet ertegen. Via gemengde hagen en bloemenranden creëren we een landschap waar het aangenaam vertoeven is en waar natuurlijke vijanden van plaaginsecten een onderkomen vinden.

Zelfoogstboerderij Onzen Hof maakt deel uit van cohousingproject De Scherpen Horinck. Wij willen ecologisch wonen, leven en werken samen laten komen met in de toekomst een breed basisaanbod van agrarische en verbredende activiteiten op het domein. Een plaats waar mensen zich welkom voelen!